SPOLUPRÁCA

Ing. Pavol Filipovič

záhradný architekt

DENDRAGARDENS

"Peter Gendiar získaval svoju prax bezprostredne po vysokej škole v Prahe, kde sa veľa naučil. Má neuveriteľný cit pre vkusný štýlový minimalizmus. Zákazníci pod jeho vedením ocenia celkový vizuál a funkčnosť svojej novej záhrady." 

Mgr. Sláva Štefancová

šéfredaktorka magazínu STAVEBNÍCTVO A BÝVANIE 

"S profesionálom Petrom Gendiarom z Račických záhrady úzko spolupracujeme už niekoľko rokov. Pravidelne prispieva do nášho magazínu o najnovších trendoch. Vo svojom odbore je skutočným odborníkom."